BFL/Bright Nylon Gnomaliscious

BFL/Bright Nylon Gnomaliscious

Regular price €14.00
70% BFL 30% Super bright trilobal nylon
85G/3 Oz